مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات عمومی (نظافت، تایپ، خدمات اداری نگهبانی) 1399/02/16 1399/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدماتی عمومی 1399/02/18
امور خدمات عمومی (نظافت, تایپ, خدمات اداری و نگهبانی) 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور چاپ و تکثیر 1398/02/17 1398/02/19
در نظر دارد امور خدمات عمومی نظافت، تایپ، خدمات اداری و نگهبانی ادارات خود در سطح استان 1397/02/08 1397/02/11
برگزاری امور خدمات عمومی نظافت، تایپ، خدمات اداری و نگهبانی ادارات 1397/02/04 1397/02/11
واگذاری امور خدمات عمومی ادارت وابسته سطح استان 1397/02/03 1397/02/11
خرید لوله و اتصالات 1396/05/16 1396/05/23
جهت تفکیک و جداسازی سیستم و لوله‌کشی گرمایش 1396/05/16 رجوع به آگهی
خرید لوله و اتصالات 1396/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4