مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید نمایشگر تعاملی 1400/11/01 1400/11/03
مناقصه خرید نمایشگر تعاملی 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه احداث مدرسه - تکمیل 9 کلاسه - تکمیل مدرسه 1400/10/07 1400/10/09
مناقصه احداث مدرسه - تکمیل 9 کلاسه - تکمیل مدرسه 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه تکمیل مدرسه - تکمیل سالن ورزشی 1400/03/13 1400/03/18
مناقصه واگذاری پروژه های تکمیل مدرسه 1400/03/10 1400/03/18
مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه مقاوم سازی موضعی مدرسه 1400/03/03 1400/03/05
مناقصه اجرای محوطه سازی و آسفالت محوطه مدارس - تکمیل سالن ورزشی - احداث مدرسه 2 کلاسه مشارکتی 1400/03/02 1400/03/05
مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی 1400/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی 1400/02/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای محوطه سازی و آسفالت محوطه مدارس - تکمیل سالن ورزشی - احداث مدرسه 2 کلاسه مشارکتی 1400/02/29 1400/03/05
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/02/20 1400/02/25
مناقصه تکمیل خیری 2 کلاسه 1400/02/19 1400/02/25
صفحه 1 از 13