مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث کانال سنگی بتنی هیندر مفروضه 1397/12/27 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی ساختمان- مرمت و احداث کانال های سنگی بتنی- عملیات تکمیل شبکه آبیاری و تجهیز و نوسازی... 1397/12/25 رجوع به آگهی
تکمیل احداث زیر ساخت کلخانه ای - تکمیل احداث زیرساخت مجتمع دامپروری - خرید، حمل، باراندازی و تحویل ل... 1397/12/21 رجوع به آگهی
تکمیل احداث زیر ساخت کلخانه ای - تکمیل احداث زیرساخت مجتمع دامپروری - خرید، حمل، باراندازی و تحویل ل... 1397/12/20 رجوع به آگهی
عملیات تکمیل شبکه ابیاری و تجهیز و نوسازی 1397/12/13 1397/12/16
واگذاری پروژه عملیات تکمیل شبکه آبیاری و تجهیز و نوسازی دشت 1397/12/11 1397/12/16
احداث زهکشی سطحی دشت- احداث، مرمت و پوشش کانال های آبیاری 1397/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های احداث زهکشی سطحی و احداث، مرمت و پوشش کانال های آبیاری عمومی 1397/12/08 رجوع به آگهی
احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی و تامین، حمل، نصب و راه اندازی و تضمین گارانتی و آموزش بهره... 1397/12/06 رجوع به آگهی
احداث ساختمان اداری سازمان جهاد کشاورزی 1397/12/06 1397/12/09
صفحه 1 از 44