مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مجتمع فرهنگی تربیتی - احداث ساختمان اداری 1398/10/04 1398/10/09
واگذاری خدمات خودرویی حمل و نقل درون شهری و برون شهری اداره کل و شهرستان های تابعه 1398/03/25 1398/03/29
عملیات اجرایی پروژه مهمانسرا 1397/11/01 1397/11/11
عملیات اجرایی پروژه مهمانسرا 1397/10/29 1397/11/11
خرید لوازم خانگی یخچال، فرش 1397/10/22 1397/11/01
خرید لوازم خانگی یخچال، فرش، بخاری گازی 1397/09/29 1397/10/03
واگذاری امور خدمات خودرویی ( حمل و نقل درون شهری و برون شهری ) 1397/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات نظافتی، آبدارخانه، نگهبانیو امور ترابری ( خدمات خودرویی ) اداره کل و شهرستان های... 1397/02/04 رجوع به آگهی
حمل و نقل درون و برون شهری 1396/03/06 رجوع به آگهی
حمل و نقل درون و برون شهری-امور نظافت و خدمات مدیریت ها و دفتر استان 1396/01/20 1396/01/30
صفحه 1 از 3