مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1394/08/04 1394/08/13
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1394/08/03 1394/08/13
مناقصه واگذاری مجتمع خدماتی و رفاهی (4 غرفه خدماتی) و جایگاه سوخت (پمپ بنزین و نفت گاز) 1394/06/31 1394/07/12
مناقصه واگذاری جایگاه سوخت 1394/06/09 1394/06/18
مناقصه تامین 37 نفر نیروی انسانی 1394/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 50 نفر نیروی انسانی 1394/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه مین 58 نفر نیروی انسانی 1394/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجتمع خدماتی و رفاهی (4 غرفه خدماتی) و جایگاه سوخت 1394/06/09 1394/06/18
مناقصه تامین 58 نفر نیروی انسانی 1394/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه امین 37 نفر نیروی انسانی 1394/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 50 نفر نیروی انسانی 1394/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی دفتر نماینده حمل و نقل پایانه 1394/04/30 1394/05/10
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی دفتر نماینده حمل و نقل پایانه 1394/04/29 1394/05/10
مناقصه واگذاری تامین 51 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور نگهبانی 1393/06/16 1393/06/25
مناقصه واگذاری تامین 51 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور نگهبانی 1393/06/15 1393/06/25
مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری 1393/05/23 1393/06/03
مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری پایانه 1393/05/22 1393/06/03
مناقصه واگذاری انجام کارهای تنظیف پایانه 1393/05/06 1393/05/18
مناقصه واگذاری تامین 51 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور نگهبانی 1393/05/06 1393/05/18
مناقصه واگذاری انجام کارهای تنظیف پایانه 1393/05/04 1393/05/18
صفحه 1 از 10