مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1394/08/04 1394/08/13
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1394/08/03 1394/08/13
واگذاری مجتمع خدماتی و رفاهی (4 غرفه خدماتی) و جایگاه سوخت (پمپ بنزین و نفت گاز) 1394/06/31 1394/07/12
واگذاری جایگاه سوخت 1394/06/09 1394/06/18
تامین 37 نفر نیروی انسانی 1394/06/09 رجوع به آگهی
تامین 50 نفر نیروی انسانی 1394/06/09 رجوع به آگهی
مین 58 نفر نیروی انسانی 1394/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع خدماتی و رفاهی (4 غرفه خدماتی) و جایگاه سوخت 1394/06/08 1394/06/18
تامین 58 نفر نیروی انسانی 1394/06/07 رجوع به آگهی
امین 37 نفر نیروی انسانی 1394/06/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19