مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات، خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل بالابرسبد دار جهت نصب بر روی شاسی خودرو خاور ۶۰۸ 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بالابر جرثقیل با سبد 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات، خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل بالابرسبد دار جهت نصب بر روی شاسی خودرو خاور ۶۰۸ 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی ، جدول گذاری ، کانیوو گذاری ، لکه گیری ، تراش و روکش آسفالت 1400/09/09 1400/09/22
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات، خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل بالابرسبد دار جهت نصب بر روی شاسی خودرو خاور ۶۰۸ 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بالابر (جرثقیل با سبد) 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی ، جدول گذاری ، کانیوو گذاری ، لکه گیری ، تراش و روکش آسفالت 1400/09/01 1400/09/22
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات، خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل بالابرسبد دار جهت نصب بر روی شاسی خودرو خاور ۶۰۸ 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدولگذاری ، کانیو و گذاری، لکه گیری، تراش و روکش آسفالت 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت 1400/07/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدولگذاری ، کانیو و گذاری، لکه گیری، تراش و روکش آسفالت 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل و بهره برداری بوستان ساحلی سلامت و عملیات خاکی جاده دسترسی 1400/04/17 1400/04/27
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل و بهره برداری بوستان ساحلی سلامت و عملیات خاکی جاده دسترسی 1400/04/10 1400/04/27
مناقصه واگذاری پروژه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه 1400/04/03 1400/04/13
مناقصه واگذاری پروژه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه 1400/03/27 1400/04/13
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ـ تکمیل و بهره برداری باغ بانوان 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و آماده سازی بوستان 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل و بهره برداری بوستان ساحلی سلامت و عملیات خاکی جاده دسترسی 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات 1400/03/12 1400/03/20
صفحه 1 از 19