مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به حمل گوشت از کشتارگاه به داخل شهر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای کام... 1398/04/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به حمل گوشت از کشتارگاه به داخل شهر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای کام... 1398/03/25 رجوع به آگهی
شناسائی سرمایه گذار جهت مشارکت در بهره برداری و تجهیز کارخانه آسفالت 120 تنی فعال و مالکیتی خود 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی 1398/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی 1397/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لوله کشی محوطه داخلی کارخانه آسفالت شهرداری و احداث ساختمان ایستگاه اندازه گیری 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لوله کشی محوطه داخلی کارخانه آسفالت شهرداری و احداث ساختمان ایستگاه اندازه گیری 1397/09/05 رجوع به آگهی
تامین نیروی خدمات شهری، فضای سبز 1397/02/22 رجوع به آگهی
تامین نیروهای خدماتی مورد نیا 1397/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به حمل گوشت از کشتارگاه به داخل شهر 1397/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13