مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عوت به مشارکت جهت پروژه ساخت و نصب و راه اندازی کارواش مکانیزه 1396/07/22 1396/08/01
فراخوان دعوت به مشارکت جهت پروژه ساخت و نصب و راه اندازی کارواش مکانیزه 1396/07/15 1396/07/01
فراخوان دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری پروژه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده 1396/07/10 1396/07/23
مشارکت و سرمایه گذاری پروژه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده 1396/07/03 1396/07/23
تامین نیروی انسانی 1396/07/03 1396/07/15
تامین نیروی انسانی 1396/06/27 1396/07/15
واگذاری جایگاهCNG به صورت اجاره 1396/06/14 1396/06/25
اجاره جایگاه CNG 1396/06/07 1396/06/25
تامین نیروی انسانی مجرب و کار آزموده برای انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1396/06/05 1396/06/21
خرید آسفالت 1396/03/09 1396/03/20
صفحه 3 از 12