مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و رفت و روب و کارهای خدماتی, اداری و نگهداری فضای سبز 1398/03/28 رجوع به آگهی
جلب مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث پروژه تجاری، اقامتی، تفریحی و توریستی 1398/02/21 رجوع به آگهی
جلب مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث پروژه تجاری، اقامتی، تفریحی و توریستی در ملک ساحلی خود به مساحت... 1398/02/14 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه تجاری، اقامتی، تفریحی و توریستی در ملک ساحلی خود به مساحت 25555... 1398/01/17 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه تجاری، اقامتی، تفریحی و توریستی در ملک ساحلی خود به مساحت 25555... 1397/12/26 رجوع به آگهی
احداث دیواره حفاظتی رودخانه های سطح شهر 1397/11/13 رجوع به آگهی
احداث دیواره حفاظتی رودخانه ها 1397/11/09 1397/11/18
واگذاری اجرای عملیات احداث کانال جمع آوری اب های سطحی شهر 1397/11/04 1397/11/11
احداث دیواره حفاظتی رودخانه های سطح شهر برابر موافقتنامه 1397/11/03 1397/11/18
واگذاری اجرای عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر 1397/11/01 1397/11/08
صفحه 1 از 13