مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمان خدمات عمومی و خدمات فنی 1398/02/10 رجوع به آگهی
پیمان خدمات عمومی و خدمات فنی 1398/01/29 رجوع به آگهی
پیمان خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال نفت تاسیسات و خدمات فنی بصورت حجمی 1398/01/29 رجوع به آگهی
احداث سیستم روشنایی جدید جهت فشار شکن 1397/12/21 رجوع به آگهی
دیوارکشی پیرامون مهمانسرا 1397/12/21 رجوع به آگهی
پیمان تنظیفات و فضای سبز 1397/12/14 رجوع به آگهی
احداث سیستم روشنایی جدید جهت فشار شکن 1397/12/12 رجوع به آگهی
دیوارکشی پیرامون مهمانسرا 1397/12/12 رجوع به آگهی
پیمان تنظیفات و فضای سبز 1397/12/05 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1397/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28