مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان حفاظت ، نگهبانی و مراقبت منطقه 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان حفاظت ، نگهبانی و مراقبت منطقه مرکزی 1400/10/23 1400/11/09
مناقصه خرید تجهیزات کافوهای نوری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه 1399/11/14 1399/11/25
مناقصه واگذاری ایمن سازی مسیر خطوط 18 اینچ فرآورده و 24 اینچ نفت خام 1398/09/30 1398/10/08
مناقصه واگذاری ایمن سازی مسیر خطوط لوله 26 اینچ لوپ و جدید نفت خام و 10 اینچ و 16 اینچ فرآورده 1398/09/30 1398/10/08
مناقصه دیوار کشی پیرامون مهمانسرا 1398/09/27 1398/10/07
مناقصه واگذاری ایمن سازی مسیر خطوط 18 اینچ فرآورده و 24 اینچ نفت خام 1398/09/23 1398/10/08
مناقصه واگذاری ایمن سازی مسیر خطوط لوله 26 اینچ لوپ و جدید نفت خام و 10 اینچ و 16 اینچ 1398/09/20 1398/10/08
مناقصه ایمن سازی مسیر خطوط 18 اینچ فرآورده و 24 اینچ نفت خام 1398/09/20 1398/10/08
مناقصه دیوار کشی پیرامون مهمانسرا 1398/09/19 1398/10/07
مناقصه نگهبانی از ایستگاه های مخابراتی 1398/06/26 رجوع به آگهی
مناقصه نگهبانی از ایستگاه های مخابراتی 1398/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان خدمات عمومی 1398/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سیستم روشنایی 1398/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات عمومی 1398/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایمن سازی مسیر خطوط لوله 1398/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی مسیر خطوط لوله 1398/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات عمومی و خدمات فنی 1398/02/10 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات عمومی و خدمات فنی 1398/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15