مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1397/11/13 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1397/11/06 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1397/11/03 رجوع به آگهی
پیمان تنظیفات و فضای سبز 1397/10/22 رجوع به آگهی
پیمان ایاب وذهاب کارکنان مرکز انتقال 1397/10/22 رجوع به آگهی
پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز انتقال نفت 1397/10/15 رجوع به آگهی
پیمان تنظیفات و فضای سبز 1397/10/12 رجوع به آگهی
پیمان ایاب و ذهاب کارکنان 1397/06/13 رجوع به آگهی
پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه و مرکز انتقال نفت 1397/06/05 رجوع به آگهی
پیمان شن ریزی مسیر خط لوله 1397/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27