مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر 1398/03/22 رجوع به آگهی
اجرای عملیات اسفالت معابر سح شهر 1398/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی برای مدت یک سال 1398/01/10 رجوع به آگهی
واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی برای مدت یک سال 1397/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی 1396/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی در جایگاه CNG 1396/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط 1396/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی در جایگاه CNG 1396/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4