مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی ( اجرائیات ) 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تخلفات ساختمانی و سدمعبر شهرداری کازرون 1398/07/24 1398/08/01
نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/07/24 1398/08/01
واگذاری سد معبر و تخلفات ساختمانی ( اجرائیات ) شهرداری 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمان های تابعه شهرداری 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر 1398/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیف و جمع آوری زباله شهر 1398/06/06 1398/06/12
واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله 1398/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری تنظیف و جمع آوری زباله شهر 1398/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31