مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه آسفالت بافت فرسوده شهر 1397/10/08 1397/10/09
واگذاری بخشی از خدمات شهرداری 1397/10/06 1397/10/06
واگذاری اجرای پروژه آسفالت بافت فرسوده شهر 1397/10/01 1397/10/09
واگذاری بخشی از خدمات شهری 1397/09/29 1397/10/06
اجرای آسفالت گرم توپکا 1397/09/29 1397/10/09
واگذاری بخشی از خدمات شهرداری به صورت حجمی 1397/09/27 1397/10/06
اجرای آسفالت گرم 1397/09/13 1397/09/17
واگذاری بخشی از خدمات شهرداری 1397/09/13 1397/09/15
واگذاری تامین تعداد 6 دستگاه خودرو با راننده جهت واحدهای شهرداری 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تامین تعداد 6 دستگاه خودرو با راننده جهت واحدهای شهرداری 1397/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25