مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریتی به منظور تامین بخشی از خدمات مربوط به امورات حفاظتی و مراقبتی کلینیک ویژه تخصصی 1397/10/27 1397/11/06
واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات، تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی 1397/10/25 رجوع به آگهی
تجهیز و راه اندازی آشپزخانه بیمارستان جدید الاحداث 1397/10/24 رجوع به آگهی
خرید و نصب تعداد 100 دستگاه لپ تاپ به همراه متعلقات 1397/10/24 1397/11/01
واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی 1397/10/15 رجوع به آگهی
انجام کلیه خدمات مربوط به تایپ و تکثیر 1397/09/19 رجوع به آگهی
ارائه خدمات، زباله های غیرعفونی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی 1397/09/14 1397/09/14
واگذاری تمور تایپ و تکثیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1397/09/14 1397/09/14
واگذاری امور تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز 1397/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستانهای تابعه دانشگاه 1397/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31