مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امورات آماده سازی، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان در سال ۱۴۰۱ به مدت یک سال 1400/11/07 1400/11/18
مناقصه واگذاری امورات آماده سازی، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات طبخ و توزیع غذای مورد نیاز 1400/11/06 1400/11/14
مناقصه واگذاری حجمی امورات خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمی و سایر امور مشابه) 1400/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری محل و ارائه خدمات مربوط به رختشویخانه 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات تخصصی سلامت روانی و اجتماعی به بیماران شدید روانپزشکی در مرکز ارتقا سلامت روانی اجتماعی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات ایاب و ذهاب 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه واگذاری امورات طبخ و توزیع غذای مورد نیاز مرکز 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری محل و ارائه خدمات مربوط به رختشویخانه 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه تأسیس بیمارستان 160 تختخوابی 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه واگذاری امورات ایاب و ذهاب واحدهای تابعه سطح شهر 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه واگذاری امورات ایاب و ذهاب 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات ایاب و ذهاب شهرستانهای تابعه دانشگاه 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه واگذاری امورات خدمات عمومی خوابگاه ها، آشپزخانه و سلف سرویس 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تأمین ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تامین ملزومات ارتوپدی و مغز و اعصاب 1400/08/19 1400/08/29
مناقصه خرید و تأمین تجمیعی انواع سرنگ مورد نیاز معاونت غذا و دارو دانشگاه در سال 1400 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی بیمارستان 1400/08/15 1400/08/22
صفحه 1 از 33