مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین غذای کارکنان خود در کارگاه بندر 1398/09/13 1398/09/16
تامین غذای کارکنان خود در کارگاه بندر 1398/09/04 1398/09/16
تامین و حمل 8400 تن ماسه جهت پروژه در دست اجرای خود 1398/09/02 1398/09/05
تامین و حمل 8400 تن ماسه 1398/08/25 1398/09/05
واگذاری بخشی از عملیات آرماتوربندی, قالب بندی و بتن ریزی(عرشه میدل و پلت فرم های 5-4-3 پروژه در دست... 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ( دال های زیر پایپرک ) پروژه در دست اجرای خ... 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی سرشمع و تیر اصلی برتینگ دلفین ها در پروژه در دست ا... 1398/08/18 1398/08/21
بخشی از عملیات آرماتوربندی, قالب بندی و بتن ریزی جوینت های میدل و پلت فرم های 4 و5 در پروژه در دست ا... 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی سرشمع و تیر اصلی برتینگ دلفین ها در پروژه در دست ا... 1398/08/12 1398/08/21
بخشی از عملیات آرماتوربندی, قالب بندی و بتن ریزی جوینت های میدل و پلت فرم ها 1398/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12