مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 7 کلاسه 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استاندارد سازی و تعمیرات سیستم گرمایشی مدارس 1400/10/03 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استاندارد سازی و تعمیرات سیستم گرمایشی مدارس 1400/10/03 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استاندارد سازی و تعمیرات سیستم گرمایشی مدارس 1400/10/03 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت برای دانش آموزان 1400/09/23 1400/09/25
مناقصه احداث، تکمیل و تعمیر سرویسهای بهداشتی و آب خوری مدارس 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه اگهی تلوزیونی 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه احداث،تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی و آب خوری شهرستان 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه احداث و تکمیل و تعمیر سرویس های بهداشتی و آب خوری مدارس شهرستان 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 1400/09/19 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/09/19 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه سه کلاسه 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه سه کلاسه روستای 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه احداث مدرسه 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه احداث مدرسه 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری رایانه 1400/03/23 1400/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی کلاسی برای مدارس استان 1400/03/18 1400/03/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان آموزشی 1400/03/14 1400/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه و متعلقات 1400/03/07 1400/03/08
صفحه 1 از 12