مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه های بازسازی خسارات ناشی از سیل به شبکه حمل و نقل شهری ( جداول و پل های خسارت دیده ) -... 1398/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه باز سازی خسارات ناشی از سیل به شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی فیروزآب... 1398/06/23 1398/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه باز سازی خسارات ناشی از سیل به شبکه حمل و نقل شهری 1398/06/23 1398/06/23
واگذاری اجرای عملیات امور خدمات شهری، تنظیف، حمل و جمع آوری پسماند و نخاله 1398/05/26 1398/06/07
واگذاری پروژه بهسازی کانال و جمع آوری آبهای سطحی و احداث پل 1398/03/04 رجوع به آگهی
اجرای عملیات امور خدمات شهری - تنظیف، حمل و جمع آوری پسماند و نخاله شهر 1398/03/04 رجوع به آگهی
اجرای عملیات امور خدمات شهری - تنظیف، حمل و جمع آوری پسماند و نخاله شهر 1398/02/24 رجوع به آگهی
اجرای عملیات امور خدمات شهری، تظیف، حمل و جمع آوری پسماند و نخاله شهر 1398/02/22 1398/03/01
اجرای عملیات امور خدمات شهری، تظیف، حمل و جمع آوری پسماند و نخاله 1398/02/14 1398/02/17
اجرای عملیات امور خدمات شهری، تظیف، حمل و جمع آوری پسماند و نخاله شهر 1398/02/05 1398/02/17
صفحه 1 از 25