مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت و تکمیل پروژه مسکونی 1398/10/04 1398/10/07
طراحی، ساخت و تکمیل پروژه مسکونی 1398/09/27 1398/10/02
طراحی، ساخت و تکمیل پروژه مسکونی 1398/09/25 1398/10/02
اصلاحیه اجرای دیوار ساحلی سنگی با کف سازی (کانال) 1398/08/18 رجوع به آگهی
اجرای دیوار ساحلی سنگی با کف سازی (کانال) 1398/08/14 1398/08/18
اجرای دیوار ساحلی سنگی با کف سازی (کانال) 1398/08/13 1398/08/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای کانال سنگی در روستای دیرعلی شهرستان سلماس 1398/08/13 1398/08/18
پروژه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری 21 واحد از پروژه انبوه سازی مسکن 1398/06/02 1398/06/04
تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری 21 واحد از پروژه انبوه سازی مسکن 1398/05/31 1398/06/04
تکمیل سفت کاری و نازک کاری 21 واحد از پروژه 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18