مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری 21 واحد از پروژه انبوه سازی مسکن 1398/06/02 1398/06/04
تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری 21 واحد از پروژه انبوه سازی مسکن 1398/05/31 1398/06/04
تکمیل سفت کاری و نازک کاری 21 واحد از پروژه 1398/05/31 رجوع به آگهی
تامین نیرو و خودرو در سطح استان - پروژه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری 21 واحد از پروژه انبوه سازی... 1398/04/12 1398/04/15
پروژه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری 1398/04/11 1398/04/15
تامین نیرو و خودرو 1398/03/13 1398/03/19
تامین و مدیریت، نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی، پشتیبانی، فنی، دفتری، رانندگان ماشین آلات سنگین و... 1398/03/12 رجوع به آگهی
تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی، پشتیبانی، فنی، دفتری، رانندگان ماشین الات سنگین و... 1398/03/12 1398/03/19
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع تا مرحله سفت کاری پروژه انبوره سازی مسکن- اجرای دستمزدی ع... 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع تا مرحله سفت کاری پروژه انبوه سازی مسکن - اجرای دستمزدی ع... 1398/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17