مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 29 دستگاه خودروی سواری سبک مدل 94 به بالا و 4 دستگاه خودروی دو کابین کمک دار مدل 92 به بالا 1398/10/29 1398/11/03
تهیه نقشه 20000.1 کاداستر 1398/10/26 1398/11/02
تهیه نقشه 1/20000کاداستر 1398/10/25 1398/11/02
تهیه نقشه 20000/1 کاداستر 1398/10/25 رجوع به آگهی
تجدید مناقصه تامین 29 دستگاه خودروی سواری سبک مدل 94 به بالا و 4 دستگاه خودروی دو کابین کمک دار مدل... 1398/10/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تامین 29 دستگاه خود روی سواری سبک مدل 94 به بالا و 4دستگاه خو... 1398/10/03 1398/10/12
تامین 29 دستگاه خود روی سواری سبک مدل 94 به بالا و 4دستگاه خودروی دو کابین کمک دار مدل 92 به بالا 1398/09/09 1398/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 29 دستگاه خود روی سواری سبک مدل 94 به بالا و 4دستگاه خودروی دو کابین... 1398/09/09 1398/09/18
تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات شهرستان ها 1398/03/21 1398/03/30
واگذاری اجرای شبکه داخلی گاز فاز 3 شهرک گلخانه ای 1398/03/12 1398/03/22
صفحه 1 از 20