مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه آسفالت معابر 1398/04/18 1398/04/22
زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1398/04/17 1398/04/22
واگذاری اجرای پروژه آسفالت معابر شهر 1398/03/28 رجوع به آگهی
زیرسازی و آسفالت معابر شهر 1398/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/02/23 1398/02/25
عملیات خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهری به صورت حجمی 1398/02/22 رجوع به آگهی
اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر به صورت قیر یارانه ای 1398/02/21 1398/02/23
روکش آسفالت معابر شهر ـ فعالیتهای انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات در دست بهره برداری و منابع آب 1398/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و نگهداری فضای سبز سطح شهر به صورت حجمی 1398/02/08 1398/02/09
عملیات خدمات شهری و فضای سبز 1398/02/07 1398/02/09
صفحه 1 از 7