مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مدرسه 1400/05/19 1400/05/21
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه مشارکتی 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه مشارکتی 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه احداث مدرسه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه فاز یک اسکلت هنرستان ـ تکمیل سالن چند منظوره ـ فاز 1 تکمیل مدرسه ابتدایی ... 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه فاز یک اسکلت هنرستان مشارکتی ـ تکمیل سالن چند منظوره کانون فرهنگی ـ فاز 1 تکمیل مدرسه ابتدایی ـ فاز 1 سالن چند منظوره تیزهوشان ـ خرید و مونتاژ مدرسه پیش ساخته 1399/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1399/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1399/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه -فاز یک اسکلت هنرستان - مدرسه ۶ کلاسه - تکمیل سالن چند منظوره و... 1399/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه -فاز یک اسکلت هنرستان - مدرسه ۶ کلاسه - تکمیل سالن چند منظوره و... 1399/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل استخر- فاز یک اسکلت هنرستان مشارکتی- مدرسه ۶ کلاسه و... 1399/08/20 1399/08/20
مناقصه تکمیل استخر - فاز یک اسکلت هنرستان - فاز ۴ تکمیل ساختمان کانون - مدرسه ۶ کلاسه 1399/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن چند منظوره -فاز یک تکمیل مدرسه ابتدایی -فاز یک سالن فرهنگی 1399/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن چند منظوره-فاز یک تکمیل مدرسه ابتدایی -فاز یک سالن فرهنگی و ..... 1399/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مشارکتی - محوطه سازی ودیوارکشی مدرسه -فاز 1 تکمیل مدرسه ابتدایی و... 1399/07/02 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مشارکتی- محوطه سازی ودیوارکشی مدرسه- فاز 1 تکمیل مدرسه ابتدایی و... 1399/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه استاندارد سازی گرمایشی مدارس 1399/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه استانداردسازی گرمایشی مدارس استان 1399/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه - استاندارد سازی گرمایشی مدرسه 1399/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12