مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل فاز 2 سالن ورزشی سمیه شال(تجدید مناقصه) 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای استانداردسازی گرمایشی4باب مدارس الموت شرقی(امام باقر(ع) شهرک، خوابگاه گازر... 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی نرجه 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز1 مدرسه 6کلاسه سخص اباد 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه بهشت خیابان بازیار-فاز1 1398/09/24 1398/09/27
فاز 1موزه (تجدید مناقصه) 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل سالن کارگاهی هنرستان ایثار الوند(تجدید مناقصه) 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای محوطه سازی و سرویس و دیوارکشی مدرسه 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه مشارکتی باورس(تجدید مناقصه) 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه بوئین زهرا(تجدید مناقصه) 1398/09/24 1398/09/27
صفحه 1 از 16