مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مرکز جامع سلامت 1399/10/25 رجوع به آگهی
احداث مرکز جامع سلامت 1399/10/24 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی 1399/10/12 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز 1399/10/11 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی 1399/10/11 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز 1399/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت 1399/09/25 1399/10/02
واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت 1399/09/24 1399/10/02
انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 1399/09/17 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 1399/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30