مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل ساختمان 1397/12/08 1397/12/11
تکمیل ساختمان 1397/12/05 1397/12/11
واگذاری احداث مرکز جامع سلامت 1397/11/01 رجوع به آگهی
احداث پروژه مرکز جامع سلامت 1397/10/29 رجوع به آگهی
احداث پروژه مرکز جامع سلامت 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای سلف 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه فعالیتهای مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای سلف معاونت دانشجویی و فر... 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری طبخ و توریع غذای سلف معاونت دانشجویی و فره... 1397/09/29 1397/10/04
واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری طبخ و توریع غذای سلف معاونت دانشجویی و فره... 1397/09/28 1397/10/04
خرید یک دستگاه کامپکت 1000 کاوا 1397/09/20 1397/09/22
صفحه 1 از 20