مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه, نگهداری, طبخ و توزیع سلف 1398/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه, نگهداری, طبخ و توزیع سلف 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی بصورت حجمی 1398/09/03 1398/09/03
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات 8 واحد از مراکز خود 1398/08/28 1398/09/03
واگذاری انجام عملیات اجرایی مرحله اول فاز دوم احداث کتابخانه مرکزی 1398/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات اجرایی مرحله اول فاز دوم احداث کتباخانه مرکزی 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات 1398/07/22 رجوع به آگهی
امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات 1398/07/21 رجوع به آگهی
ارائه خدمات گروه کارشناسی و پشتیبانی (غیر پرستاری) به صورت حجم ساعت 1398/07/17 رجوع به آگهی
ارائه خدمات گروه کارشناسی و پشتیبانی (غیر پرستاری) به صورت حجم 1398/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25