مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین و ارائه خدمات خودرویی با راننده 1397/02/30 1397/03/08
تامین و ارائه خدمات خودرویی با راننده 1397/02/27 1397/03/08
اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس مربوطه به صورت ترنکی در سطح استان 1397/02/15 1397/02/19
اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس مربوطه به صورت ترنکی در سطح استان 1397/02/11 1397/02/19
اجرای عملیات فیبر نوری و خرید اجناس مربوطه 1396/12/26 1397/01/08
اجرای عملیات فیبر نوری و خرید اجناس مربوطه 1396/12/24 1397/01/19
نگهداری و گشت مسیر فیبر نوری و تست و سنجش شبکه کابل 1396/11/03 1396/11/10
خرید لوازم، تجهیزات و عملیات نگهداری ، توسعه و نظارت برشبکه کابل هوایی و زمینی مراکز کم ظرفیت سطح اس... 1396/10/16 1396/10/20
خرید لواز، تجهیزات و عملیات نگهداری ، توسعه و نظارت برشبکه کابل هوایی و زمینی مراکز کم ظرفیت سطح است... 1396/10/14 1396/10/20
سرویس و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، حرارتی برودتی 1396/08/15 1396/08/23
صفحه 1 از 38