مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لوله PVC110/100 شش متری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه فروش تجهیزات مخابراتی (انواع آنتن و دکل ) ارتباطات سیار 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه فروش تجهیزات مخابراتی (انواع آنتن و دکل ) ارتباطات سیار 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه قرارداد فونداسیون، حفاظ، سایبان، برق و گراندسایت های bts 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه مفضل و روکش حرارتی 1400/09/20 1400/09/21
مناقصه تامین لوله PVC.110/100 شش متری 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه خرید لوازم پسیو فیبر نوری 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه نصب تجهیزات دکل و آنتن و رادیو 1400/08/05 1400/08/12
مناقصه نصب تجهیزات دکل و آنتن و رادیو 1400/08/05 1400/08/12
مناقصه کله کافو 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس مربوط به صورت ترنکی 1400/06/30 1400/06/31
مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس 1400/06/25 1400/06/31
مناقصه قیمت رادیو و متعلقات 1400/06/24 1400/06/27
مناقصه نگهداری و پشتیبانی فیبر نوری بین شهری و بین مراکز منطقه 1399/11/25 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری امور تاسیسات 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری امور تاسیسات 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری امور شبکه میدانی-نگهداری و پشتیبانی فیبر نوری بین شهری و بین مراکز 1399/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه کابل و خرید اجناس مربوطه (بصورت ترنکی) 1399/09/24 1399/09/30
مناقصه واگذاری اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس مربوطه به صورت ترنکی در سطح استان 1399/06/29 1399/07/01
مناقصه ارائه خدمات مرکز تماس 1399/06/12 1399/06/17
صفحه 1 از 21