مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی پایانه های مسافربری تحت پوشش در شهر 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات راهبری و نگهداشت برق و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پایانه ها 1398/04/15 1398/04/25
عملیات راهبری و نگهداشت برق و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پایانه ها 1398/04/15 1398/04/25
واگذاری امور حفظ و نظافت و نگهداری پایانه های مسافربری 1398/04/06 1398/04/18
امور حفظ و نظافت و نگهداری پایانه های مسافربری 1398/02/30 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه های پنجگانه و دفتر مرکزی 1398/02/11 1398/02/23
خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1397/04/19 رجوع به آگهی
حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1397/02/20 1397/02/29
واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به امور ستادی ودفتری و ... 1397/02/10 1397/02/22
حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری 1397/02/01 1397/02/11
صفحه 1 از 6