مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ممیزی املاک سطح شهر ساماندهی بایگانی و داده آمایی پرونده های شهرداری، بارگذاری کلیه فرآیند ممیزی در... 1398/10/28 1398/11/08
واگذاری جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG به صورت اجاره 1398/10/22 1398/11/02
ممیزی املاک سطح شهر ساماندهی بایگانی و داده آمایی پرونده های شهرداری، بارگذاری کلیه فرآیند ممیزی در... 1398/10/21 1398/11/08
واگذاری جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG 1398/10/16 1398/11/02
واگذاری جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG 1398/09/23 1398/10/04
سرمایه گذاری و مشارکت در طرح راه اندازی کارخانه تولید اسفالت و کارخانه تولید بتن 1398/09/23 1398/10/04
دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در طرح راه اندازی کارخانه تولید آسفالت و کارخانه تولید بتن 1398/09/14 1398/10/04
واگذاری جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG 1398/09/14 1398/10/04
ممیزی املاک سطح شهر چناران، ساماندهی بایگانی و داده آمایی پرونده های شهرداری، بارگذاری کلیه فرآیند م... 1398/09/09 رجوع به آگهی
ممیزی املاک سطح شهر ، ساماندهی بایگانی و داده آمایی پرونده های شهرداری، بارگذاری کلیه فرآیند ممیزی د... 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13