مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/10/27 1400/11/13
مناقصه بهره برداری از جایگاه سی ان جی cng 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و اجرای عملیات نگهداری از پارک ها و آبیاری فضای سبز 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری شامل رفت وروب وجمع آوری زباله های شهر 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه واگذری حفظ ونگهداری فضای سبز سطح شهر 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و پخش قیر و آسفالت معابر شهر 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی جداول فرسوده شهر آبیک 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه خرید و حمل و پخش قیر و آسفالت معابر شهر 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه ساماندهی و پیاده رو سازی خیابان 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه واگذاری تخریب و بازسازی جداول فرسوده معابر شهر 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه عملیات اجرای پروژه ساماندهی و پیاده روسازی خیابان 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه انجام عملیات بازدیدهای ساختمانی و تهیه کروکی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/23 1400/10/02
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازدیدهای ساختمانی و تهیه کروکی 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و اجرای عملیات نگهداری از پارک ها و آبیاری فضای سبز 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری شامل رفت وروب وجمع آوری زباله های شهر 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذری حفظ ونگهداری فضای سبز سطح شهر 1400/09/16 1400/09/23
صفحه 1 از 19