مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر 1398/07/24 رجوع به آگهی
جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده معابر شهر 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده معابر شهر 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه لکه گیری نوارهای حفاری و آسفالت معابر کم عرض 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده معابر شهر 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه لکه گیری نوارهای حفاری و آسفالت معابر کم عرض 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه روکش آسفالت معابر شهر 1398/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31