مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی فیکسچرهای تبلیغاتی سطح شهر 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1397/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک شهروندان 1397/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28