مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان و سد معابر شهرداری 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1397/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک شهروندان 1397/09/18 رجوع به آگهی
جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر 1397/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر 1397/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر و 1010 1397/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر 1397/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27