مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر و اصلاح سیستم گرمایشی مدرسه 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای قیر در یافت مصرفی(85-100) 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای قیر در یافت مصرفی 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز یک محوطه آمفی تئاتر 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه فاز 2 تکمیل ساختمان تبلیغات اسلامی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه فاز 3 تکمیل سالن ورزشی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه تکمیل کانون دانش آموزی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه فاز 1 کارگاه هنرستان 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه فاز 2 سالن ورزشی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدرسه 9 کلاسه ابتدایی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای قیر در یافت مصرفی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای قیر دریافت مصرفی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه بهسازی گرمایشی 1400/10/09 1400/10/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه تکمیل آمفی تئاتر 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز 2 سالن ورزشی آراسنج (تجدید) 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه کارگاه هنرستان 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل فاز 4 سالن ورزشی ثامن الائمه آبیک 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز2 تکمیل سازه مدرسه 12 کلاسه بوئین زهرا(تجدید) 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/09/21 1400/09/24
صفحه 1 از 15