مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5977396 مناقصه ترمیم شبکه مسروقه 1401/09/02 1401/09/07
5862099 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای توسعه شهری و روستایی - تعمیرات خطوط فشار متوسط به روش خط گرم 1401/08/04 1401/08/08
5850837 مناقصه اجرای طرح های توسعه و احداث شهری و روستایی 1401/08/03 1401/08/08
5849423 مناقصه تعمیرات خطوط فشار متوسط به روش خط گرم 1401/08/03 1401/08/08
5771045 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1401/07/18 1401/07/24
5706658 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی - ترمیم شبکه 1401/06/28 1401/06/31
5704402 مناقصه تجدید ترمیم شبکه مسروقه 1401/06/27 1401/06/31
5692325 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی - ترمیم شبکه 1401/06/27 1401/06/31
5670407 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع امور برق 1401/06/19 1401/06/22
5612550 مناقصه اجرای طرح سیم به کابل خود نگهدار 1401/06/01 1401/06/07
5612543 مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع امور برق 1401/06/01 1401/06/07
5612531 مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی 1401/06/01 1401/06/07
5609720 مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام بازدید دوره ای از تاسیسات و تجهیزات 1401/05/31 1401/06/01
5598520 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های برق 1401/05/29 1401/06/02
5567458 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام پروژه های تعمیرات خطوط توزیع به روش گرم 1401/05/19 1401/05/23
5549682 مناقصه خرید انواع کلمپ های کابل خودنگهدار فشار ضعیف و رابط 1 به 4 به تعداد 14870 عدد 1401/05/11 1401/05/15
5549480 مناقصه خرید انواع هادی روکشدار، کابل خودنگهدار و کراسلینک به مقدار 192800 متر 1401/05/11 1401/05/15
5537292 مناقصه خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی کامپوزیتی و کات اوت فیوز به تعداد 4100 عدد 1401/05/10 1401/05/15
5536714 مناقصه خرید انواع پایه بتنی به تعداد 660 اصله 1401/05/10 1401/05/15
5536226 مناقصه خرید انواع تیر بتنی به تعداد 660 اصله 1401/05/10 1401/05/15
صفحه 1 از 78