مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع لوازم و تجهیزات رایانه ای 1398/02/30 1398/03/07
خرید انواع لوازم و تجهیزات شبکه 1398/02/29 1398/03/02
خرید 30,000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی 1398/02/28 1398/02/30
خرید 30,000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی 1398/02/25 1398/02/30
کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+70+70*3 1398/02/25 1398/02/28
تامین برق و اصلاح شبکه برق متقاضیان روستایی مربوط به امور هشتگانه 1398/02/24 1398/02/16
خرید 60000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف نمره 70 1398/02/24 1398/02/28
خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+70+70*3 به مقدار 60.000 متر 1398/02/23 1398/02/28
تامین برق و اصلاح شبکه برق متقاضیان چهار صد دستگاه 1398/02/23 1398/02/16
تامین برق و اصلاح شبکه برق متقاضیان روستایی مربوط به امورهای هشتگانه 1398/02/22 1398/02/26
صفحه 1 از 80