مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین کلید مینیاتوری به تعداد ۳۰۰۰۰ دستگاه 1400/11/07 1400/11/10
مناقصه خرید انواع پایه بتنی 1400/11/06 1400/11/10
مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه تامین کلید مینیاتوری به تعداد ۳۰۰۰۰ دستگاه 1400/11/05 1400/11/10
مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی امورها 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی امورها 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی امورها 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه فیوز لینک 10 تا 40 آمپر 20 کیلوولت -فیوزینگ 1 تا 8 آمپر کیلوولت 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کابل تک رشته الومینیومی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فضای سبز محوطه نیروگاه و شهرک وزمین سوخت و مهمانسرای نیروگاه 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه فیوز لینک 10 تا 40 آمپر 20 کیلوولت -فیوزینگ 1 تا 8 آمپر کیلوولت 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کلمپ و بلوک دوبلمان: - کلمپ هوایی دوپیچه مسی به مقطع ۱۶ تا ۳۵ جهت سیم های هوایی - کلمپ ارتباطی کابل خودنگهدار فشار ضعیف به سیم هوایی - ایرانی - بلوک دوبلمان ۳۵ تا ۵۰ و.. در اگهی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید انواع کلمپ و بلوک دوبلمان 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید انواع تابلو پخش و جعبه تقسیم 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کلیدفیوز،انواع فیوز وانواع پایه فیوز به تعداد ۱۰۴۹۸ عدد 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه اجرای طرح سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط به روش خط سرد و شاخه زنی 1400/10/11 1400/10/15
صفحه 1 از 74