مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی پشتیبانی 1398/02/29 1398/03/08
واگذاری امور خدماتی پشتیبانی 1398/02/28 1398/03/08
واگذاری امور خدماتی پشتیبانی 1398/02/23 1398/03/08
واگذاری امور خدماتی پشتیبانی 1398/02/23 1398/03/08
خرید 12 سیستم کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر رنگی لیزری 1397/04/05 1397/04/06
واگذاری امور تنظیفاتی، دبیرخانه ای، نگهبانی و تاسیسات اداره و محوطه در سال 1397 به صورت حجمی 1397/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیفات و خدماتی و حراست و تایپ 1397/02/13 1397/02/20
واگذاری امور تنظیفاتی، دبیرخانه ای، نگهبانی و تاسیسات اداره و محوطه در سال 1397 به صورت حجمی 1397/02/11 رجوع به آگهی
امور تنظیفاتی - دبیرخانه ای و نگهبانی 1396/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیفاتی - دبیرخانه ای - نگهبانی و خدماتی به صورت حجمی کار 1396/02/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3