مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه سوخت رسانی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای اساس, زیراساس و آسفالت محوطه بیمارستان 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای اساس، زیراساس و آسفالت محوطه بیمارستان 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی، بازسازی شبکه معابر و احداث سوله 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ای محوطه سازی، بازسازی، شبکه معابر و احداث سوله 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لوله کشی آبرسانی به روستا 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی یک باب مدرسه به متراژ ۴۲۵۰ مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه بازسازی یک باب مدرسه به متراژ 4250 مترمربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای لوله کشی آبرسانی به روستا 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی و بازسازی شبکه معابر و احداث سوله 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ای احداث 144 واحد مسکونی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ای اجرای لوله کشی آبرسانی به روستا 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم آتش نشانی اسکله 1399/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات پروژه های در اختیار خود : نظارت حین اجرا و در دوره بعد از اجرا بر پروژه های احداث منازل سازمانی 1399/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث 144 واحد مسکونی 1399/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه احداث 144 واحد مسکونی 1399/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث ۱۴۴ واحد مسکونی فاز ۱ 1399/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه احداث ۴۰ واحد مسکونی 1399/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9