مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث سوله انبار - احداث و توسعه گلخانه شهرداری - لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های خود: - احداث سوله انبار نمک - احداث و توسعه گلخانه - لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/16 1400/09/25
مناقصه خرید تجهیزات آتشنشانی مورد نیاز 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه - واگذاری ادامه و تکمیل تالار شهر (تالار اصلی) (تاسیسات برقی) - پروژه احداث پارکینگ خودروهای سنگین 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های خود (پروژه ادامه و تکمیل تالار شهر (تالار اصلی) (تأسیسات برقی) ـ پروژه احداث پارکینگ خودروهای سنگین ) 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آتشنشانی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید مخزن زباله 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخزن زباله 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه گل و گیاه 1400/07/12 1400/07/19
مناقصه خرید مخزن زباله با ورق 1/5 میل گالوانیزه 1100 لیتری 1400/07/12 1400/07/19
مناقصه خرید مخزن زباله با ورق 1/5 میل گالوانیزه 1100 لیتری 1400/07/04 1400/07/19
مناقصه واگذاری تهیه گل و گیاه 1400/07/04 1400/07/19
مناقصه - احداث مخزن بتنی آب فضای سبز- - پایدار سازی سوله مدیریت بحران 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه - احداث مخزن بتنی آب فضای سبز- - پایدار سازی سوله مدیریت بحران 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه گل و گیاه - خرید مخزن زباله با ورق دو میل گالوانیزه 1100 لیتری 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گل و گیاه - خرید مخزن زباله با ورق 2 میل گالوانیزه 1100 لیتری 1400/05/21 1400/05/30
مناقصه خرید گل و گیاه - مخزن زباله 1400/04/24 1400/04/26
مناقصه خرید گل و گیاه و مخزن زباله با ورق 2 میل گالوانیزه 1100 لیتری 1400/04/17 1400/04/26
مناقصه واگذاری تعدادی از پروژه های عمرانی خود- احداث جاده -احداث ایستگاه آتش نشانی -زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر و... 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه احداث کانال بتنی سیاه سنگ - اجرای جدول گذاری و لکه گیری جداول معابر فاز 3 و 4 - لکه گیری و پیاده رو سازی منطقه 1400/04/01 1400/04/12
صفحه 1 از 18