مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرایی سطح شهر شامل ایجاد, توسعه, نگهداری فضای سبز, جمع آوری ز... 1399/10/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرایی سطح شهر شامل ایجاد, توسعه, نگهداری فضای سبز, جمع آوری ز... 1399/10/20 رجوع به آگهی
انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرایی سطح شهر شامل ایجاد, توسعه, نگهداری فضای سبز, جمع آوری ز... 1399/09/18 رجوع به آگهی
انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرایی سطح شهر شامل ایجاد, توسعه, نگهداری فضای سبز, جمع آوری ز... 1399/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرائی سطح شهر شامل (ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز،... 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرائی سطح شهر شامل (ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز،... 1398/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرائی سطح شهر شامل: (ایجاد, توسعه و نگهداری فضای سبز,... 1398/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرائی سطح شهر شامل: (ایجاد, توسعه و نگهداری فضای سبز,... 1398/08/06 رجوع به آگهی
انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرائی سطح شهر شامل:ایجاد, توسعه و نگهداری فضای سبز, جمع آوری... 1398/07/20 1398/07/13
انجام عملیات خدمات شهری و امور متفرقه اجرائی سطح شهر شامل:ایجاد, توسعه و نگهداری فضای سبز, جمع آوری... 1398/07/13 1398/07/13
صفحه 1 از 9