مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 8.000.000 عدد انواع کارت خام مغناطیسی متالیک (Hico) 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 8.000.000 عدد انواع کارت خام مغناطیسی متالیک (Hico) 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰۰ عدد باطری سیلداسید ۱۲ ولت ۴۲ آمپر ساعت 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰۰ عدد باطری سیلداسید ۱۲ ولت ۴۲ آمپر ساعت 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۲۰۰ عدد باطری سیلداسید ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر ساعت 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰۰ عدد باطری سیلداسید ۱۲ ولت ۴۲ آمپر ساعت 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۲۰۰ عدد باطری سیلداسید ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر ساعت (تولید داخل) 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس، نگهداری و پشتیبانی با تامین قطعه انواع سرور، ذخیره سازو دستگاه نوار خوان 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس، نگهداری و پشتیبانی با تامین قطعه انواع سرور، ذخیره سازو دستگاه نوار خوان 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس، نگهداری و پشتیبانی با تامین قطعه انواع سرور 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس، نگهداری و پشتیبانی با تامین قطعه انواع سرور، ذخیره سازو دستگاه نوار خوان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی آب داغ با ظرفیت واقعی ۱۸۰ تن تبرید (تولید داخل) 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی آب داغ با ظرفیت واقعی ۱۸۰ تن تبرید (تولید داخل) 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی آب داغ با ظرفیت واقعی ۱۸۰ تن تبرید (تولید داخل) 1400/07/25 1400/07/28
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی آب داغ با ظرفیت واقعی ۱۸۰ تن تبرید (تولید داخل) 1400/07/21 1400/07/28
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر، چاپگر، لب تاب، اسکنر تخت و کششی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر، چاپگر، لب تاب، اسکنر تخت و کششی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای بنیادی سامانه های متمرکز بانک 1400/06/07 1400/06/11
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای بنیادی 1400/06/07 1400/06/11
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای بنیادی سامانه های متمرکز بانک 1400/06/06 1400/06/11
صفحه 1 از 30