مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه یوپس اس 160kv جهت دستگاه سی تی اسکن مرکز آموزشی درمانی پورسینا 1400/09/23 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای دارد تعمیرات سقف و آزمایشگاه و بخش جراحی بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر 1400/08/29 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای دفترچه شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/24 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای دفترچه شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/24 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه خرید یخچال ویژه نگهداری واکسن علیه بیماری کووید 1400/08/04 1400/08/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 300 دستگاه یخچال ویژه نگهداری واکسن 1400/07/07 1400/07/14
مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت زمینی نصب سلول اجرای رینگ وبرقدار کردن پست برق بیمارستان 1400/06/30 1400/07/03
مناقصه پروژه کابل کشی از پست کامپکت تا تابلو برق اصلی بیمارستان 1400/06/29 1400/07/03
مناقصه کابل کشی از پست کامپکت تا تابلوی اصلی و سربندی تابلوی اصلی 1400/06/27 1400/07/03
مناقصه احداث شبکه بیست کیلو ولت زمینی نصب سلول اجرای رینگ وبرقدار کردن پست برق 1400/06/27 1400/07/03
صفحه 1 از 15