مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید رنگ و اجرای رنگ دو جزئی عابر پیاده 1400/11/06 1400/11/09
مناقصه شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارائه خدمات پیامکی سامانه 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات احراز هویت از بستر سماوا 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی 1400/02/12 1400/02/21
مناقصه شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده 1399/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک 1399/11/18 1399/11/25
مناقصه انتخاب سرمایه گذار به منظور ساخت ، بهره بردای و واگذاری طرح پایش آنلاین اطلاعات 1399/10/16 1399/11/01
مناقصه انتخاب سرمایه گذار به منور 1399/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار به منظور بهینه سازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده 1399/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار به منظور بهینه سازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده 1399/02/08 1399/02/22
مناقصه خدمات مشاوره (طراحی و پیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ) 1398/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و پیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی 1398/10/03 1398/10/07
مناقصه خدمات مشاوره (استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 10 پروژه ی اولویت دار دولت الکترونیکی) 1398/03/28 1398/04/02
مناقصه خدمات مشاوره ( پیاده سازی و نگهداری گذرگاه تبادل خدمات) 1398/03/22 1398/03/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره توسعه و تجهیز بسترهای USSD, SMS و IVR و خرید خدمات مشاوره توسعه و تجهیز نرم افزاری 1398/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و تجهیز بسترهای USSD , SMS, IVR 1398/03/12 1398/03/26
مناقصه پروژه طراحی و پیاده سازی، نصب و تحویل سامانه پایش، تشخیص زودهنگام و هشدار آتش سوزی جنگل منطقه پارک 1398/03/02 1398/03/09
صفحه 1 از 12