مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تراش آسفالت معیوب و تعمیر سطح آسفالت 1400/07/25 1400/07/29
مناقصه اجرای ترانس آسفالت معیوب و تعمیر سطح آسفالت 1400/07/19 1400/07/29
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/07/10 1400/07/14
مناقصه پروژه اجرای آسفالت مکانیزه معابر 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری 1400/07/03 1400/07/14
مناقصه پروژه اجرای آسفالت مکانیزه معابر 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی مالون در محل عقب نشینی دیوار اموزش و پرورش و ساختمان قدیمی مخابرات 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری خیابان 1400/06/27 1400/07/01
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر 1400/06/27 1400/07/01
مناقصه پروژه اجرای آسفالت مکانیزه خیابان 1400/06/27 1400/07/01
مناقصه خرید یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پژو 405slx 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 2 دستگاه خودروی کاپرا 1400/06/24 1400/06/24
مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر 1400/06/21 1400/07/01
مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری خیابان 1400/06/20 1400/07/01
مناقصه پروژه اجرای آسفالت مکانیزه خیابان 1400/06/20 1400/07/01
مناقصه خرید یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پژو 405slx 1400/06/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25