مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام کارهای خدمات شهری شامل نظافت خیابانها و معابر عمومی 1392/04/22 1392/04/31
واگذاری خدمات شهری شامل نظافت خیابانها و معابر عمومی و جمع آوری زباله 1392/04/12 1392/04/21
واگذاری ایجاد و توسعه معابر 1391/09/25 1391/10/01
واگذاری ایجاد و توسعه معابر 1391/09/19 1391/10/02
واگذاری ایجاد و توسعه معابر 1391/09/18 1391/09/24
واگذاری ایجاد و توسعه معابر 1391/09/01 1391/09/07
واگذاری ایجاد و توسعه معابر 1391/08/28 1391/09/07
واگذاری ایجاد و توسعه معابر 1391/08/24 1391/08/30
کارهای خدمات شهری شامل نظافت خیابان ها و معابر عمومی و جمع آوری زباله 1391/04/17 1391/04/26
واگذاری انجام کارهای خدمات شهری شامل نظافت خیابان 1391/04/07 1391/04/16
صفحه 3 از 4