مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله (ساماندهی پرونده های شهرداری و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز،... 1398/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به جمع آوری زباله از سطح شهر ساماندهی پرونده های شهرداری، ساماندهی پارک و گلزار ش... 1398/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله از سطح شهر، ساماندهی پرونده های شهرداری، ساماندهی پارک شهدا و گلزار شهدا ، سر... 1398/04/17 1398/04/27
واگذاری جمع آوری زباله از سطح شهر ، ساماندهی پرونده های شهرداری، ساماندهی پارک و گلزار شهدا ، سرویس... 1398/04/10 1398/04/27
جمع آوری زباله از سطح شهر 1398/02/09 1398/02/18
جمع آوری زباله از سطح شهر 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی مشتمل بر جدولگذاری و زیرسازی و پخش آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر 1397/02/30 1397/03/08
واگذاری عملیات عمرانی مشتمل بر جدولگذاری و زیرسازی و پخش آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر 1397/02/23 1397/03/08
واگذاری عملیات عمرانی مشتمل بر جدولگذاری و زیرسازی و پخش آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر 1397/02/01 1397/02/18
عملیات عمرانی مشتمل بر جدولگذاری و زیرسازی و پخش آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر 1396/12/20 1396/12/28
صفحه 1 از 5