مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید رله های اضافه جریان، ارت فالت، اضافه و کاهش ولتاژ و رله های مالتی فانکشن جهت پروژه های اصلاح و... 1398/09/23 رجوع به آگهی
انجام خدمات پروژه تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1398/09/05 رجوع به آگهی
خرید تعداد ششصد هفتاد شش دستگاه انواع ترانسفورماتورهای توزیع مدل AB کم تلفات و هرمتیک کم تلفات 1398/04/16 رجوع به آگهی
خرید مقدارسیصد و پنج هزار (305000) متر سیم آلومینیوم روکشدار CC نمره120مطابق با استاندارد توانیر 1398/04/13 1398/04/18
خرید مقدار چهل هزار (40000) متر کابل 20کیلوولت آلومینیوم مسلح 185*1مطابق با استاندارد توانیر 1398/04/13 1398/04/18
خرید قطعات و تعمیرات اساسی آب شیرین کن ها 1398/01/27 1398/02/02
خرید قطعات و تعمیرات اساسی آب شیرین کن های نیروگاه بخار 1398/01/24 1398/02/02
توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی 1397/12/23 1397/12/28
خرید قطعات یدکی تجهیزات ابزار دقیق واحد یک نیروگاه / خرید قطعات یدکی سیستم مجموعه سوپروایزری توربین... 1397/12/08 1397/12/13
انجام فعالیت های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولد های توربین گاز و تاسیسات جانبی نیروگاه بخ... 1397/12/05 1397/12/08
صفحه 1 از 50