مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید خدمات تضمینی بهره برداری و نگهداری ( O & M ) از نیروگاه 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر4000A , 200v مربوط به سیستم آب ژاول سازی 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر 1400/07/06 1400/07/14
مناقصه ساخت و نصبیک دستگاه رکتیفایر 200v و 4000a مربوط به سیستم آب ژاول سازی نیروگاه 1400/07/06 1400/07/14
مناقصه ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر V , مربوط به سیستم آب ژاول سازی نیروگاه 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و نصب یک دستگاه رکتیفایر 1400/06/12 1400/06/18
مناقصه رکتیفایر 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه؛ نگهداری فضای سبز و تنظیفات؛ پاکسازی معابر؛ خیابان ها و آبدارخانه های شهرک و نیروگاه 1399/11/15 1399/11/20
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت بخش های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز و تاسیسات جانبی و همچنین حوزه های اداری، مالی، بازرگانی و خدمات نیروگاه 1399/11/15 1399/11/21
مناقصه تهیه متریال، ساخت و نصب لوله های واتروال بویلر واحدهای 1 و ۳ 1399/11/14 1399/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99.10، تأمین نیروی انسانی جهت بخش های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز و تاسیسات جانبی و همچنین حوزه ه 1399/11/14 1399/11/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99.11، توسعه؛ نگهداری فضای سبز و تنظیفات؛ پاکسازی معابر؛ خیابان ها و آبدارخانه های شهرک و نیروگاه بندرعباس 1399/11/14 1399/11/20
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت بخش های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز و تاسیسات جانبی و همچنین حوزه های اداری، مالی، بازرگانی و خدمات نیروگاه 1399/11/13 1399/11/21
مناقصه توسعه، نگهداری فضای سبز و تنظیفات، پاکسازی معابر، خیابانها و آبدارخانه ها 1399/11/13 1399/11/20
مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ارایه خدمات نقلیه درون و برون شهری 1399/11/13 1399/11/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99.08،تهیه متریال، ساخت و نصب لوله های واتروال بویلر واحدهای 1 و 3بخار نیروگاه بندرعباس 1399/11/13 1399/11/19
مناقصه تهیه متریال، ساخت و نصب لوله های واتروال بویلر واحدهای 1 و ۳ 1399/11/12 1399/11/19
مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ارایه خدمات نقلیه درون و برون شهری 1399/11/11 1399/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99.09، تأمین خودروهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات نقلیه درون و برون شهری نیروگاه بندرعباس 1399/11/11 1399/11/19
مناقصه تهیه متریال، ساخت و نصب لوله های واتروال بویلر 1399/10/16 1399/10/22
صفحه 1 از 29