مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قطعات و تعمیرات اساسی آب شیرین کن ها 1398/01/27 1398/02/02
خرید قطعات و تعمیرات اساسی آب شیرین کن های نیروگاه بخار 1398/01/24 1398/02/02
توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی 1397/12/23 1397/12/28
خرید قطعات یدکی تجهیزات ابزار دقیق واحد یک نیروگاه / خرید قطعات یدکی سیستم مجموعه سوپروایزری توربین... 1397/12/08 1397/12/13
انجام فعالیت های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولد های توربین گاز و تاسیسات جانبی نیروگاه بخ... 1397/12/05 1397/12/08
تامین خودروهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات نقلیه درون و برون شهری نیروگاه بخار 1397/12/05 1397/12/09
- خرید قطعات یدکی تجهیزات ابزار دقیق واحد یک نیروگاه و خرید قطعات یدکی سیستم مجموعه سوپروایزری تورب... 1397/12/05 1397/12/13
انجام فعالیت های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولد های توربین گاز و تاسیسات جانبی نیروگاه 1397/12/04 رجوع به آگهی
انجام فعالیت های بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز و تاسیسات جانبی نیروگاه بخا... 1397/12/03 1397/12/08
تامین خودروهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات نقلیه درون و برون شهری نیروگاه بخار 1397/12/02 1397/12/09
صفحه 1 از 49