مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه -امور پشتیبانی و خدماتی پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه مشاوره نظارت بر قرارداد سرمایه گذاری، اجراء و بهره برداری زیر ساخت شبکه فیبر نوری 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه واگذاری پروژه مشاوره و نظارت بر قرارداد سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری زیرساخت شبکه فیبر نوری 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور کاشت و نگهداری فضای سبز در سطح مناطق چهارگانه 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور کاشت و نگهداری فضای سبز 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه امور کاشت و نگهداری حاشیه معابــــر 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه امور کاشت و نگهداری حاشیه معابــــر 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه خدمات نگهداری، پشتیبانی، توسعه و آموزش برای سامانه های نرم افزاری و پایگاههای داده موجود 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه اصلاح و افزایش دهانه پل عابر پیاده بوستان 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و افزایش دهانه پل عابر پیاده پارک 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی شبکه برق بلوار امام خمینی(ره) 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین روشنایی و جابجایی شبکه برق پارک 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و رفع تخلفات شهرداری 1400/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33