مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوزه آبخیز - عملیات کنترل سیلاب حوزه آبخیز - اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوزه آبخیز - عملیات کنترل سیلاب حوزه آبخیز - اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه شمال نصرآباد به مساحت ۱۰۰ هکتار 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عملیات کنترل سیلاب حوزه آبخیز 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوزه آبخیز 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوزه آبخیز 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کنترل سیلاب حوزه آبخیز 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه اجرای عملیات نهالکاری،مراقبت و آبیاری منطقه 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه مطالعه کنترل و بهره برداری از سیل حوزه آبخیز 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه مطالعه کنترل و بهره برداری از سیل حوزه آبخیز چاه ملک شهرستان 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه مطالعه کنترل و بهره برداری از سیل حوزه آبخیز 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری به مساحت 100 هکتار 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری به مساحت 100 هکتار 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نهالکاری،مراقبت و آبیاری 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوضه آبخیز - تکمیل عملیات سنگ و سیمان روستا 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه واگذاری تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوضه آبخیز- تکمیل عملیات سنگ و سیمان روستا 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه تکمیل عملیات سنگ و سیمان 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوضه آبخیز 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه اجرای عملیات سازه های سنگی ملاتی و گابیونی حوضه آبخیز 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات سازه های سنگی ملاتی و گابیونی حوضه آبخیز 1400/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13