مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه های عمرانی - - ترمیم و بازسای بوستان و جدولگذاری و زیرسازی ادامه بلوار- - تکمیل احداث ساختمان تجاری 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ی عمرانی - پیاده روسازی و جدولگذاری 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه احداث پارکینگ طبقانی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری بلوار 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه احداث پارکینگ طبقانی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارکینگ طبقانی 1400/04/01 1400/04/01
مناقصه اصلاحیه 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارکینگ طبقانی 1400/03/29 1400/04/01
مناقصه احداث پارکینگ طبقانی 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارکینگ طبقانی خواجه رشید (فاز ۱) 1400/03/22 1400/04/01
مناقصه واگذاری جمع آوری و انتقال آبهای سطحی ابتدای خیابان 1400/03/12 1400/02/22
مناقصه تهیه، حمل و اجرای دستی آسفالت با فینیشر 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و بازسازی رفیوژ وسط بلوار 1400/02/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، حمل و اجرای دستی آسفالت جهت سطح منطقه یک ( جهت ترمیم نوار حفاری ) 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه‌ های عمرانی ـ ترمیم وبازسازی رفیوژ وسط بلوار ـ جمع آوری وانتقال آبهای سطحی ابتدای خیابان ـ احداث راههای دسترسی و دیوار حائل 1400/02/12 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و بازسازی رفیوژ وسط بلوار - جمع آوری و انتقال آبهای سطحی - احداث راههای دسترسی و دیوار حائل 1400/02/12 1400/02/22
مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ ها 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری رفیوژ وسط خیابان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری رفیوژ وسط خیابان 1400/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11