مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از جایگاه CNG 1398/10/23 1398/11/02
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1398/10/16 1398/11/02
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری 1398/06/21 1398/06/27
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1398/05/30 1398/06/07
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1398/05/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه cng شهرداری به مدت یک سال 1398/05/22 1398/06/07
واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف و فضای سبز) 1398/05/22 1398/05/30
واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف و فضای سبز) 1398/05/14 1398/05/30
واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف و فضای سبز) 1398/05/03 1398/05/12
صفحه 1 از 9