کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7878875 مناقصه خرید ست کامل هیدرولیک نجات استان کرمان 1403/02/04 1403/02/08
7878228 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه ساحل روب ، بیل لودری چهار جک ، چیپر هیدرولیکی ، چنگ الوار بیل مکانیکی و تراکتور و کابین تراکتور استان مازندران 1403/02/04 1403/02/16
صفحه 1 از 1