مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Special repair to short embankment of track 1398/10/29 رجوع به آگهی
Special chemical repair of damaged substructure of (8x23') Girder Bridge 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات آماده سازی اراضی و تکمیل پروژه و تکمیل راه روستایی و ساماندهی ورودی و خروجی 1398/10/29 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری تعداد 7 دستگاه لکوموتیو برقی RC4 1398/10/29 1398/11/05
تعمیر و بازسازی تعداد 27 عدد از مبدل های POWER EELCTRONIC لکوموتیوهای آلستوم 1398/10/29 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری تعداد 7 دستگاه لکوموتیو برقی RC4 1398/10/29 1398/11/05
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و بازسازی تعداد 27 عدد از مبدل های POWER ELECTRONIC لکوموتیوهای آلستوم 1398/10/29 1398/11/06
فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و فعالیت های تکمیلی کارگاهی جهت تعمیر اساسی 50 دستگاه... 1398/10/29 1398/11/06
تخلیه و شستشوی مخازن سپتیک قطارها در ایستگاه راه آهن 1398/10/29 1398/11/07
واگذاری نگهداری و تعمیر تجهیزات الکتریکی اداره کل 1398/10/29 1398/11/07
صفحه 1 از 2