کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860184 مناقصه واگذاری اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و احداث جدول و لوله گذاری و موزاییک فرش 24 متری استان فارس 1403/01/29 1403/02/04
7860137 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت معابر دوکوهه استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/05
7860130 مناقصه زیر سازی و اسفالت معابر استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/05
7860127 مناقصه عمومی یک مرحله ای دستمزد اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر(نوبت دوم) استان آذربایجان غربی 1403/01/29 1403/02/02
7860054 مناقصه عمومی یک مرحله ای دستمزد اجرای آسفالت رویه معابر سطح شهر(نوبت دوم) استان آذربایجان غربی 1403/01/29 1403/02/02
7860013 مناقصه خرید ، حمل، پخش و کوبیدن آسفالت به صورت مکانیزه تن پخت استان البرز 1403/01/29 1403/02/08
7859980 مناقصه واگذاری پروژه آسفالت معابر روستا استان هرمزگان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859979 مناقصه اجرای عملیات بهسازی و بسترسازی پیاده روهای بلوار استان فارس 1403/01/29 1403/02/04
7859954 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : بهسازی احداث و آسفالت راه روستایی - واگذاری امور خدماتی و نگهداری فضای سبز (حجمی) استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/06
7859880 مناقصه واگذاری طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری استان آذربایجان غربی 1403/01/29 1403/02/16
7859825 مناقصه ترمیم و اجرای روکش آسفالت راه دسترسی به انضمام خط کشی استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859615 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و اسفالت معابر استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/05
7859563 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش موضعی آسفالت محورهای روستایی ابرسج - تاش - یونس آباد - ورودی شهرک نوین و یونس آباد به قلعه نو خالصه استان سمنان 1403/01/29 1403/02/08
7859503 مناقصه خرید آسفالت استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/06
7859490 مناقصه تهیه و اجرای لکه گیری و کف پوش منطقه استان لرستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859402 مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر روستا استان کرمان 1403/01/29 1403/02/17
7859385 مناقصه عملیات تهیه، حمل و پخش قیر محلول یا امولسیون به همراه پخت و اجرای آسفالتی استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/06
7859327 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه انجام خدمات محله ای ناحیه2(تهیه و خرید آسفالت) استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 1403/02/05
7859323 مناقصه خرید و اجرای آسفالت استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/03
7859255 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر و درزگیری ترکهای آسفالت خیابان ها استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4