مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه آجر منیزیتی پاتیل- جرم پلاستر تاندیش اسپری منیزیتی- ایجاد تاسیسات ذخیره سازی، انتقال و توزیع جهت سیستم جایگزین گاز طبیعی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز تصفیه خانه 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید پکیج های مربوط به پروژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی (Corrosion Monitoring) پروژه NGL3200 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تراکم دینامیکی 12 هکتار زمین به حجم تقریبی 28 میلیون تن 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه پیگرانی هوشمند خطوط لوله 36 اینچ به طول 690.2کیلومتر 1400/09/17 1400/09/30
مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه شهرک 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله 36 اینچ بطول 690/2 کیلومتر 1400/09/17 1400/09/30
مناقصه احداث 8ایستگاه تی بی اس مشهد 1400/09/17 1400/09/29
مناقصه اجرای طرحهای هندسی ترافیکی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات امداد، گازبان، وصول مطالبات، تعمیرات (ایستگاه ها ، حفاظت از زنگ و شبکه 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مسکن 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه قرائت کنتور مشترکین عادی و وصول مطالبات 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه انجام عملیات اجرای سقف قیر کارخانه آسفالت 1400/09/17 1400/09/28
مناقصه حجمی انبار , ستاد , سوخگیری هواپیمایی و ناحیه بردسکن 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح توسعه اورژانس 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و بازسازی 12 واحد کمپ فجر 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه حصارکشی 1400/09/17 1400/09/28
مناقصه پروژه تکمیل و بازسازی خوابگاه متأهلین 1400/09/17 1400/09/27
صفحه 1 از 12