مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل محور و تکمیل، زیرسازی و آسفالت راه روستایی و احداث زیر گذر تقاطع و احداث و تکمیل راه ر... 1398/12/07 1398/12/14
واگذاری اجرای رمپ و لوپ ورود و خروج پارک موزه و بهسازی و آسفالت و نصب علائم ایمنی سه راهی و بهسازی و... 1398/12/07 1398/12/11
احداث جاده ساحلی (زیرسازی به مساحت ۶۶۰۰مترمربع و آسفالت به مساحت ۲۲۴۰ مترمربع) 1398/12/07 1398/12/15
فراخوان ارزیابی کیفی : احداث پل جدید مزین به روش طرح و ساخت غیر صنعتی EPC 1398/12/07 1398/12/10
1- تنقیه و تنظیم بستر رودخانه ها و دهانه پل ها 2- تکمیل و آسفالت راههای روستایی 3- تعمیرات اساسی ،و... 1398/12/07 1398/12/14
واگذاری تعمیر، تعریض و بازسازی ابنیه فنی راه های شامل پل های خسابت دیده از سیل 1398/12/07 1398/12/11
احداث دو دستگاه پل 1398/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارت های ناشی از سیل به شهدای پل امیر - تجدید 1398/12/07 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل بتنی کلک بیشه 1398/12/07 1398/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل روستای تالارپشت علیا شهرستان قائمشهر 1398/12/06 1398/12/11
صفحه 1 از 2