کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855508 مناقصه واگذاری پروژه ها شامل 11 مورد واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی- ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوهای پیشانی پل عابر پیاده- بسته سرمایه گذاری شامل ساخت پل عابر پیاده استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853598 مناقصه روباز نمودن و احداث سایبان روز مخازن زیرزمینی استان اصفهان 1403/01/28 1403/01/28
7843170 مناقصه سرمایه گذاری زمین مورد نیاز برای ایجاد و احداث تعداد تقریبی 100 باب غرفه استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 1403/02/10
7842879 مناقصه واگذاری مناقصه انتخاب پیمانکار سند بلاست و رنگ آمیزی استان تهران، استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842604 مناقصه اجرای تکمیل ساختمان چندمنظوره مدیریت بحران استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/01/30
7842428 مناقصه خرید و نصب سوله و پوشش سقف و احداث جایگاه گاو شیری استان زنجان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842107 مناقصه ساخت سازه های فلزی صنعتی به وزن تقریبی 4500 تن استان تهران 1403/01/28 1403/02/10
7841178 مناقصه تکمیل اسکلت ساختمان معاونت بهداشتی و بهورزی استان مرکزی 1403/01/28 1403/02/04
صفحه 1 از 1