مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه اجرای نرده کشی ایستگاه هایT.B.S 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای نرده کشی ایستگاه هایT.B.S شهرستان بناب 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه خرید تجهیزات کیوسکهای خدمات ویژه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی سازه ای ساختمان شعبه 1400/09/10 1400/09/21
مناقصه تهیه و اجرای بخشی از نمای پروژه ، بصورت طرح گره چینی از جنس استیل و کامپوزیت 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها (کاربران آسیب پذیر) و .... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - تهیه و نصب 10 دستگاه اتاق کمپرسی - تجدید احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه احداث سایبان زیرگذر های ایستگاه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ساخت، ساختمان تجاری مسکونی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای پروژه انبار اسقاط و ضایعات و اتاق پسماند و زباله های عفونی 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه تکمیل مدرسه - تکمیل هنرستان - احداث مدرسه 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1