کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854658 مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن واحد ذخیره سازی محصولات میعانات استان ایلام 1403/01/28 1403/01/29
7853713 مناقصه پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزوماکس استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853660 مناقصه واگذاری مربوط به بهینه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق توربین خانه و اتاق برق تلمبه خانه استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853620 مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 9 عدد مشعل بویلر کمکی آمونیاک استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853612 مناقصه تکمیل سیستم های F&G استان ایلام 1403/01/28 1403/02/03
7842271 مناقصه خدمات آتش نشانی پروژه بهره برداری و نگهداری خط لوله انتقال نفت خام گوره - خدمات فوریت های پزشکی پروژه بهره برداری و نگهداری خط لوله انتقال استان هرمزگان 1403/01/28 1403/01/29
7842166 مناقصه نصب سیستم EWSD در ساختمان تلکام و اتاق برق ساختمان GIS استان بوشهر 1403/01/28 1403/02/08
صفحه 1 از 1