مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، اجرا و راه اندازی سیستم میترینگ Gas Oil تقاضای امور پیمانی 1400/09/17 1400/10/01
مناقصه - پروژه برقرسانی به روستاها و - پروژه برقرسانی به روستای فاقد برق خیط شلیش و - اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق دستی انبارها 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات ،کالیبراسیون دستگاههای گازسنج و عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه طرح بهینه سازی و نظارت بر اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق واحد تولید اکستراکشن 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق دستی انبارهای ستاد ،مرکز سمیع و هورزیل های آتش نشانی 400/132 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،نصب وراه اندازی 4 دستگاه سیستم اعلام حریق مراکز سرپایی 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلام حریق 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات و کالیبراسیون دستگاههای گازسنج وعملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق - اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق دستی انبارها و هورزیل های آتش نشانی 1400/09/17 1400/09/21
صفحه 1 از 1