کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853446 مناقصه اجرای فومینگ و کولینگ مخازن استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1